תנאי השימוש בשירות האחסוניה

ברוכים הבאים לתנאי השימוש שלנו. נשתדל לעשות אותם קצרים וקולעים.

קודם כל ולפני הכל – התנאי המהותי והמרכזי הוא לנהוג ברוח טובה. אנחנו לא פה כדי לעשות מיליונים, וגם אתם לא (לפחות לא מאיתנו). אנחנו נשתדל לתת את השירות הכי טוב שאנחנו יכולים, אך לא יותר מזה. אנחנו מצפים מכם לשימוש הוגן בשירות, למטרות טובות. מוסכם שבמקרה שאתם תרגישו שנעשה לכם נזק כלשהו, מה שאנחנו מקווים שלא יקרה, לא תקבלו כל פיצוי כספי או אחר הגדול מהסכום אותו שילמתם מלכתחילה.

ולממבו ג’מבו המשפטי:

הסכם קבלת שירותי אחסון אתרים

בין: אחסוניה
ובין: שוכר השירות (להלן: “הלקוח”)

הואיל ואחסוניה מספקת שירותי אחסון לאתרים/בלוגים מבוססי וורדפרס, והואיל והלקוח שוכר שירותי אחסון מאחסוניה, והואיל וקבלת שירות מאחסוניה מותנית בהסכמה לאמור להלן, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. חובה על כל לקוחות אחסוניה להסכים לתנאים בהסכם זה
בהצטרפות לקהל לקוחות אחסוניה, ועם קבלת שירותיה, כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש של אחסוניה. בעת רכישה ו/או שימוש בשירות אחסוניה הינך מאשר/ת כי קראת את כל סעיפי הסכם זה והינך מסכים/ה הסכמה מלאה לכל התנאים המופיעים בהסכם זה.

2. שימוש לרעה

2.1 שרתי החברה ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. רוכשי השירות לא יאחסנו או יעבירו דרך אחסוניה מידע או חומר אשר מהווה הפרה של החוקים הפדרליים של ארצות הברית או חוקי מדינת ישראל.

2.2 רוכשי השירות לא ינצלו לרעה את שירות אחסוניה ו/או את משאבי השרת. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי האחסוניה, במחשבי החברה, בחשבונות לקוחות החברה או בכל חשבון אחר באחסוניה אסור בהחלט. בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, יופסק השירות באופן מיידי, ללא החזר כספי וללא הודעה מוקדמת.

2.3 שירות אחסוניה מיועד לאתרים ולבלוגים מבוססי וורדפרס, ולקוחות אחסוניה נהנים מרוחב פס ומשטח אחסון בלתי מוגבלים. עם זאת, ניצול משאבי מערכת במידה אשר משפיעה על תיפקוד השרתים או על פעילות אתרים אחרים בשרת או גורמת בעיה כלשהי בחוות השרתים, או באופן החורג משימוש סביר על פי שיקול דעתו הבלעדי של צוות אחסוניה, תגרור הפסקה של השירות.

2.4 חל איסור להשתמש באחסוניה כשרת קבצים להורדות, או באופן אחר אשר מנצל לרעה את משאבי האחסוניה.

2.5 חל איסור להשתמש בתוספים ו/או בתוכנות אחרות אשר מבזבזות משאבים באופן חריג, לרבות הפעלת תוספי גיבוי בתדירות העולה על פעם בשבוע ו/או שמירה של גיבויים בנפח כולל העולה על 1 ג’יגהבייט. אחסוניה שומרת את הזכות להסיר מהשרתים תכנים וגיבויים מסוג זה ללא אזהרה נוספת, ואף להשבית מנויים המפרים סעיף זה.

3. תכנים

3.1 מוסכם כי כל התכנים אשר יפרסם ו/או יאחסן הלקוח על שרתי אחסוניה יהיו באחריותו הבלעדית. אין האחסוניה אחראית לתכנים אותם מפרסמים רוכשי השירות.

3.2 חל איסור על אחסון אתרים ו/או חומרים אחרים הקשורים לספאם, הפצת דואר זבל, הונאות אינטרנט, גניבת זהות, התחזות, פישינג וכ’ו.

3.3 רוכשי השירות לא יסיתו ו/או יפרסמו תכנים המעודדים לשנאה, אלימות או גזענות על גבי אתרים המאוחסנים באחסוניה.

3.4 חל איסור מוחלט על פרסום ו/או אחסון תכנים המוגנים בזכויות יוצרים ללא רשות מהמחזיקים בזכויות על תכנים אלו.

3.5 על הלקוח חלה האחריות המלאה לגיבוי כל הנתונים והתכנים המאוחסנים בחשבון האחסוניה שלו. אחסוניה לא תהיה אחראית לאובדן מידע, ולנזקים שיגרמו ללקוח מחמת אובדן שכזה. יש להקפיד על גיבוי במסגרת תנאי השימוש (ראו סעיף 2.5)

3.6 צוות האחסוניה אינו מתחייב לבצע בדיקות של התכנים אשר מפורסמים ו/או מאוחסנים ע”י לקוחות השירות. עם זאת, במידה ונמצאה בבדיקה או דווחה ע”י גולשים הפרה של הסכם זה, ו/או התקבלה בקשה מהרשויות יופסק השירות באופן מיידי, ללא החזר כספי וללא הודעה מוקדמת.

לדיווח על תכנים לא חוקיים או על תכנים המפרים הסכם זה באתרים המאוחסנים באחסוניה לחצו כאן.

4. מדיניות הפרטיות של אחסוניה:

4.1 פרטי ההתקשרות של לקוחות אחסוניה ישמרו על מחשבי אחסוניה, גם לאחר הפסקת המנוי.

4.2 אחסוניה מתחייבת שלא לשלוח דואר זבל או להעביר/למכור את פרטי הלקוחות לצד שלישי.

4.3 אחסוניה שומרת על הזכות לשלוח הודעות תפעוליות באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הטלפון.

4.4 אחסוניה לא תאפשר גישה לנתונים המאוחסנים על השרת לצד שלישי. עם זאת, מכיוון שהשרתים של אחסוניה מאוחסנים אצל חברה אחרת, לא ניתן להבטיח את פרטיות המידע המועלה לשרתים. בהתאם לכך על הלקוח לוודא שאינו מעלה לשרתי אחסוניה מידע אשר עלול להזיק לו. מוסכם כי בכל מקרה אחסוניה לא תהיה אחראית לדליפת מידע אם וכאשר תתרחש, ולא תפצה לקוחות על נזק שייגרם להם בגין מקרה כזה.

4.5 עם הפסקת המנוי, או במקרה של מנוי שלא חודש לאחר תום התקופה בעבורה שולמו דמי מנוי – ימחקו כל הקבצים של הלקוח משרתי אחסוניה. עם זאת, אין אחסוניה מחוייבת למחוק את הקבצים ומסד הנתונים מיד עם תום השירות, או בכל מועד אחר. ככלל, כל הקבצים ומסדי הנתונים ימחקו במחזור השירות הקרוב.

4.6 במידה ותהיה דרישה חוקית מטעם הרשויות, יועבר מידע אודות לקוחות אחסוניה ו/או תינתן גישה לקבצים המאוחסנים באחסוניה, וזאת בהתאם להוראות החוק ולצו בית משפט.

5. מדיניות מחירים ותשלום:

5.1 התשלום עבור שירותי אחסוניה הוא מראש, עבור יחידות של שנה.

5.2 אחסוניה שומרת את הזכות לעדכן מחירים מעת לעת וזאת ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, מוסכם שהשינויים לא יחולו באופן רטרואקטיבי והעלויות החדשות לא תחולנה לגבי תקופת שירות ששולמה מראש.

5.3 הלקוח רשאי לבטל את המנוי בכל עת, אך התחייבות הלקוח הינה בהתאם לתקופת התשלום. במקרה והלקוח החליט לבטל את המנוי בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם – לא ינתן החזר כספי או פיצוי כלשהו ללקוח.

5.4 ביטול השירות ע”י אחסוניה או על ידי הלקוח מכל סיבה שהיא (למעט האמור בסעיפים 8 ו- 5.8 להסכם זה) לא יזכה את הלקוח בהחזר כספי כלשהו. בכל מקרה, לעולם לא יעלה סכום ההחזר ו/או הפיצוי ללקוח על סך התשלום האחרון שביצע.

5.5 שירותי אחסוניה אינם מתחדשים באופן אוטומאטי. לקראת מועד סיום השירות שבגינו שילם הלקוח, ייתכן ותשלח הודעה בדואר האלקטרוני המודיעה כי המנוי עתיד להסתיים בקרוב. גם אם נשלחה וגם אם לא נשלחה הודעה כלשהי, על הלקוח חלה האחריות הבלעדית לחידוש המנוי.

5.6 לא חידש הלקוח את המנוי והסתיימה התקופה בגינה שולמו דמי מנוי – יוסרו תכני הלקוח משרתי האחסוניה ויופסק השירות. במקום האתר שלא חודש תופיע הודעה על הפסקת השירות. אחסוניה שומרת את הזכות שלא למחוק את הקבצים ואת מסד הנתונים למשך פרק זמן שיקבע על פי שיקול דעתה.

5.7 אחסוניה מתחייבת לספק ללקוחותיה שירות לכל תקופה עליה שילמו מראש. עם זאת אחסוניה שומרת את הזכות שלא לחדש את ההסכם על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.8 היה ואחסוניה לא עמדה בהתחייבותה לאספקת השירות למשך תקופת המנוי על פי סעיף 5.5 להסכם זה – יוחזרו דמי המנוי היחסיים ללקוחות. מוסכם בזאת שלא יינתן או יידרש פיצוי נוסף במקרה זה. מודגש שאם סגירת החשבון הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה על ידי הלקוח, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח, והוא יישא בכל הוצאה שתיגרם לאחסוניה כתוצאה מהפרה של הסכם זה.

6. מבצעים והנחות:

6.1 אחסוניה רשאית להודיע על מבצעי קידום מכירות שונים ולהפסיקם וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

6.2 מבצע “חבר מביא חבר”: במהלך השבוע הראשון שלאחר התשלום על מנוי חדש, יכול הלקוח לפנות לצוות אחסוניה בדואר האלקטרוני ולבקש את הטבת חבר מביא חבר. בפנייתו על הלקוח לציין את שמו של הממליץ/ה, אשר צריכים להיות לקוחות אחסוניה פעילים באותו הזמן. היה והתקיימו שלושת התנאים (החשבון חדש, התשלום התבצע לפני פחות משבוע והממליץ הינו לקוח פעיל של אחסוניה) יקבלו הלקוח החדש והלקוח הממליץ הארכה של חודש אחד נוסף למנויים שלהם באחסוניה – בחינם.

6.3 מבצע “אחריות על המחיר הנמוך”: במידה ולקוח חדש יספק קישור לחברה אשר מציעה כעת לציבור הרחב תנאים דומים לאלו המוצעים באחסוניה במחיר נמוך יותר מהמחיר המוצע ע”י אחסוניה – יהיה זכאי הלקוח למחיר הנמוך וכמו כן יקבל חודש נוסף למנוי בחינם. יודגש שעל ההצעה להיות זולה יותר עבור תקופה המקבילה לתקופות המנוי המוצעות ע”י אחסוניה. כמו כן על ההצעות המתחרות לכלול רוחב פס חודשי ונפח אחסון בלתי מוגבלים, ואת האפשרות להתקין מערכת עצמאית מסוג וורדפרס.אורג. בכל מקרה, שיקול הדעת הבלעדי בנוגע לעמידה של הצעה מתחרה בתנאי המבצע יהיה נתון בידי צוות אחסוניה.

6.4 שירות אחסוניה נמכר ביחידות של שנה. במידה ולקוח רוכש מנוי לתקופה של שנתיים ומעלה, הוא זכאי להנחות כפי שיפורטו בטופס ההרשמה בעת הצטרפותו לשירות.

7. הסרת אחריות

7.1 מוסכם בזאת כי על אחסוניה לא חלה כל אחריות מכל סוג שהוא, על מתן השירותים אותם היא מספקת. עם זאת מובהר שאחסוניה תבצע כל שביכולתה לצורך הענקת השירות הטוב ביותר האפשרי ללקוחותיה, כולל מעקב אחר השרתים ורכישת שטח אחסון ורוחב פס נוספים בהתאם לצורך על מנת לספק שירות מיטבי.

7.2 האחסון מתבצע דרך שרתי צד שלישי, ואחסוניה אינה אחראית לתקלות ונפילות בשרת אם יהיו, לאיכות השירות, או להתאמתו למטרה מסויימת, ולא תתווך או תקשר בין מקבלי השירות לצד השלישי במקרה של תקלה.

7.3 זמינות השרת המתוארת בדף הפרטים הטכניים הינה על פי נתונים של החברה המפעילה את השרתים, ובאחריותה הבלעדית. מוסכם כי אין לאחסוניה אחריות על זמינות השירות, איכות השירות, מהירות השירות, והתאמת השירות למטרה כלשהי. בהתאם לכך לא ינתן לרוכשי השירות פיצוי כלשהו במקרה של נפילה בשירות, או במקרה של זמינות ו/או איכות שירות נמוכה.

7.4 על אחסוניה לא תחול כל אחריות לכל נזק אם וכאשר ייגרם ללקוחות אחסוניה ו/או לצד ג’ מכל סיבה שהיא. כמו כן, על אחסוניה לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע ו/או אי הגעתו של מידע ו/או הגעת מידע שלא ליעדו ו/או כשל פנימי ו/או טעויות של הלקוח ו/או כל גורם כשל אחר.

7.5 אחסוניה אינה מתחייבת לשלמות הנתונים של הלקוחות, ולא תהיה אחראית בשום מקרה לחשיפתם או למחיקתם של נתונים שנשלחו ו/או אוחסנו ו/או גובו בשרתי אחסוניה.

7.6 האחריות לגיבוי תכני האתר המאוחסן היא בידי הלקוח בלבד. אחסוניה לא תימצא אחראית בכל צורה שהיא במקרה של אבדן קבצי הלקוחות, וזאת מכל סיבה שהיא. בנוסף, במקרה שהלקוח לא יחדש את המנוי על שירותי האחסון בתום המנוי הקיים, יימחקו הקבצים שלו מן השרת ותהי זו אחריותו הבלעדית של הלקוח לגבותם אצלו מבעוד מועד.

7.7 שירותי האחסוניה מיועדים לאתרים מבוססי WordPress.org בלבד. לא יהיה החזר כספי במקרה ואינכם משתמשים בוורדפרס, או שהפסקתם להשתמש בוורדפרס. מוסכם כי על מנת שיוכלו להינות משירותי האחסוניה על רוכשי השירות להכין מראש דומיין אשר נמצא בשליטתם, ולבצע בו שינויי DNS באופן חד פעמי על פי הוראות צוות אחסוניה.

7.8 בכל מקרה, סף האחריות של אחסוניה יוגבל לדמי השירות האחרונים ששולמו בלבד.

8. עריכת תנאי השימוש

8.1 אחסוניה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מוקדמת וללא יידוע הלקוחות. במידה ולקוח האחסוניה מוצא כי אינו יכול לעמוד בשינויים בתנאי השימוש, יפנה לאחסוניה ויבקש את הפסקת השירות. במקרה זה יוחזר ללקוח החלק היחסי של דמי המנוי ששולמו.

8.2 על הלקוח חלה האחריות להתעדכן מעת לעת בנוגע לתנאי השירות העדכניים המפורסמים באתר אחסוניה.

על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו. לבתי המשפט במחוז תל-אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין הנובע מהסכם זה או בקשר להסכם זה.

אי קיום של סעיף מסעיפי הסכם זה ע”י הלקוח ייחשב כעילה להשבתה מיידית של המנוי באחסוניה ללא כל התראה מוקדמת וללא החזר כספי או פיצוי כלשהו.

עודכן לאחרונה: 16 ינואר 2014